Synonymordbok

åter

Synonymer till åter

  1. Igen - matchar till 80 procent
  2. Tillbaka - matchar till 78 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på å - Sök:  

Liknande ord

Gråter (ögonflod etc.)
Göra åter (Upprepa etc.)
Oåterkallelig (Irreversibel etc.)
återanpassning (Rehabilitering etc.)
återberätta (Skildra etc.)
återblick (Krönika etc.)
återbörda (återlämna etc.)
återbäring (återbäringar etc.)
återbäringar (återbäring etc.)
återerövra (återta etc.)
återerövring (återta etc.)
återfall (Recidiv etc.)
återfalla (återgå etc.)
återfinna (Hitta etc.)
återge (Citera etc.)
återgiva (Reproducera etc.)
återglans (Reflex etc.)
återgå (Sätta etc.)
återgång (Recession etc.)
återhållsam (Behärskad etc.)
återhållsamhet (Sparsamhet etc.)
återhämta (Tillfriskna etc.)
återhämta Sig (Tillfriskna etc.)
återhämtad (återställd etc.)
återhämtning (Rekreation etc.)
återigen (Igen etc.)
återkalla (Ta Tillbaka etc.)
återkasta (Reflektera etc.)
återklang (Eka etc.)
återkomma (Recidivera etc.)
återkommande (Periodisk etc.)
återkomst (Hemvändande etc.)
återkoppling (Feedback etc.)
återlämna (Returnera etc.)
återsken (Reflex etc.)
återspegla (Reflektera etc.)
återspegling (Reflex etc.)
återstod (Rest etc.)
återstå (Restera etc.)
återstående (Kvarvarande etc.)
återställa (Rehabilitera etc.)
återställande (återgång etc.)
återställd (återhämtad etc.)
återsända (Returnera etc.)
återta (Ta Tillbaka etc.)
återtaga (återerövra etc.)
återtagande (återerövring etc.)
återtåg (Retirera etc.)
återuppföra (Rekonstruera etc.)
återupprätta (återställa etc.)
återväg (Retur etc.)
återvända (återkomma etc.)

<< Föregående synonym - åtagande Nästa synonym - återanpassning >>