Synonymordbok

Aktion

Synonymer till Aktion

  1. Handling - matchar till 80 procent
  2. Handlande - matchar till 64 procent
  3. Ingripande - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Aktie (Andel etc.)
Aktier (Värdepapper etc.)
Aktiv (Operativ etc.)
Aktivitet (Förehavande etc.)
Attraktion (Dragning etc.)
Fraktion (Del etc.)
Interaktion (Samspel etc.)
Kontraktion (Sammandragning etc.)
Reaktion (Gensvar etc.)
Transaktion (överföring etc.)

<< Föregående synonym - Aktier Nästa synonym - Aktiv >>