Synonymordbok

Avse

Synonymer till Avse

  1. Mena - matchar till 90 procent
  2. ämna - matchar till 88 procent
  3. åsyfta - matchar till 88 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Avsedd (Menad etc.)
Avsedda För (Vikta etc.)
Avseende (Beträffande etc.)
Avser (Menar etc.)
Avsevärd (Betydande etc.)

<< Föregående synonym - Avsats Nästa synonym - Avsedd >>