Synonymordbok

Fatta

Synonymer till Fatta

  1. Begripa - matchar till 100 procent
  2. Haja - matchar till 100 procent
  3. Förstå - matchar till 90 procent
  4. Grabba - matchar till 80 procent
  5. Greppa - matchar till 80 procent
  6. Koppla - matchar till 80 procent
  7. Inse - matchar till 74 procent
  8. Gripa - matchar till 68 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Fattar (Märker etc.)
Fattas (Avsaknad etc.)
Fattbar (Begriplig etc.)
Fattig (Arm etc.)
Fattigdom (Armod etc.)
Fattigkvarter (Slum etc.)
Fattning (Behärskning etc.)
Författa (Dikta etc.)
Författare (Diktare etc.)
Författarinna (Författare etc.)
Innefatta (Inbegripa etc.)
Kortfattad (Fåordig etc.)
Landsomfattande (Nationell etc.)
Missuppfatta (Feltolka etc.)
Omfatta (Inbegripa etc.)
Omfattande (Extensiv etc.)
Pjäsförfattare (Dramatiker etc.)
Sammanfatta (Summera etc.)
Uppfatta (Begripa etc.)
Vittomfattande (Omfångsrik etc.)
Världsomfattande (Global etc.)

<< Föregående synonym - Fatal Nästa synonym - Fattar >>