Synonymordbok

Frångå

Synonymer till Frångå

  1. överge - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Från (Av etc.)
Frånsett (Förutom etc.)
Frånstöta (Avvisa etc.)
Frånstötande (Ful etc.)
Frånta (Avhända etc.)
Frånvara (Utebli etc.)
Frånvarande (Avsaknad etc.)
Frånvaro (Bortovaro etc.)
Frånvaro Av (Brist etc.)

<< Föregående synonym - Från Nästa synonym - Frånsett >>