Synonymordbok

Frånta

Synonymer till Frånta

  1. Avhända - matchar till 100 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Från (Av etc.)
Frångå (överge etc.)
Frånsett (Förutom etc.)
Frånstöta (Avvisa etc.)
Frånstötande (Ful etc.)
Frånvara (Utebli etc.)
Frånvarande (Avsaknad etc.)
Frånvaro (Bortovaro etc.)
Frånvaro Av (Brist etc.)

<< Föregående synonym - Frånstötande Nästa synonym - Frånvara >>