Synonymordbok

Frånvarande

Synonymer till Frånvarande

  1. Disträ - matchar till 88 procent
  2. Tankspridd - matchar till 82 procent
  3. Avsaknad - matchar till 80 procent
  4. Borta - matchar till 80 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Från (Av etc.)
Frångå (överge etc.)
Frånsett (Förutom etc.)
Frånstöta (Avvisa etc.)
Frånstötande (Ful etc.)
Frånta (Avhända etc.)
Frånvara (Utebli etc.)
Frånvaro (Bortovaro etc.)
Frånvaro Av (Brist etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)

<< Föregående synonym - Frånvara Nästa synonym - Frånvaro >>