Synonymordbok

Frånvaro

Synonymer till Frånvaro

  1. Bortovaro - matchar till 86 procent
  2. Inte Närvarande - matchar till 80 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Från (Av etc.)
Frångå (överge etc.)
Frånsett (Förutom etc.)
Frånstöta (Avvisa etc.)
Frånstötande (Ful etc.)
Frånta (Avhända etc.)
Frånvara (Utebli etc.)
Frånvarande (Avsaknad etc.)
Frånvaro Av (Brist etc.)

<< Föregående synonym - Frånvarande Nästa synonym - Frånvaro Av >>