Synonymordbok

Genom

Synonymer till Genom

  1. Via - matchar till 68 procent
  2. Igenom - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på G - Sök:  

Liknande ord

Bryta Igenom (Forcera etc.)
Genomborra (Borra etc.)
Genomföra (Fullborda etc.)
Genomförande (Utförande etc.)
Genomgripande (Djupgående etc.)
Genomgående (Konsekvent etc.)
Genomgång (Passage etc.)
Genomlida (Uthärda etc.)
Genomrutten (Usel etc.)
Genomskinlig (Transparant etc.)
Genomslagskraft (Effekt etc.)
Genomsnitt (Medel etc.)
Genomsnittlig (Medel etc.)
Genomströmning (Flöde etc.)
Genomsynlig (Transokulär etc.)
Genomsöka (Leta etc.)
Genomtränga (Forcera etc.)
Genomträngande (Gäll etc.)
Genomtvinga (Forcera etc.)
Gå Igenom (Penetrera etc.)
Härigenom (Följaktligen etc.)
Igenom (Genom etc.)
Ogenomförbar (Omöjlig etc.)

<< Föregående synonym - Genmäle Nästa synonym - Genomborra >>