Synonymordbok

Giva

Synonymer till Giva

  1. Ge - matchar till 90 procent
  2. Donera - matchar till 84 procent
  3. Skänka - matchar till 70 procent
  4. överlämna - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på G - Sök:  

Liknande ord

Angivare (Tjallare etc.)
Arbetsgivare (Uppdragsgivare etc.)
Givande (Lönsam etc.)
Givare (Donator etc.)
Gästgivare (Krögare etc.)
Gästgivargård (Värdshus etc.)
Hoppingivande (Positiv etc.)
Ingiva Mod (Trösta etc.)
Medgiva (Bevilja etc.)
Medgivande (Bifall etc.)
Omgivande (Kringliggande etc.)
Rogivande (Lugnande etc.)
Tillkännagivande (Deklaration etc.)
Uppdragsgivare (Arbetsgivare etc.)
Utslagsgivande (Avgörande etc.)
Vinstgivande (Lönsam etc.)
återgiva (Reproducera etc.)
övergiva (Lämna etc.)

<< Föregående synonym - Gitta Nästa synonym - Givande >>