Synonymordbok

Inspektion

Synonymer till Inspektion

  1. Granskning - matchar till 88 procent
  2. Undersökning - matchar till 86 procent
  3. Besiktning - matchar till 80 procent
  4. översyn - matchar till 80 procent
  5. Kontroll - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på I - Sök:  

Liknande ord

Inspektera (Besiktiga etc.)
Inspelning (Tagning etc.)
Insprutning (Injektion etc.)
Inspärrad (Inlåst etc.)

<< Föregående synonym - Inspektera Nästa synonym - Inspelning >>