Synonymordbok

Lämplig

Synonymer till Lämplig

  1. Passande - matchar till 98 procent
  2. Adekvat - matchar till 86 procent
  3. Tillbörlig - matchar till 80 procent
  4. Kvalificerad - matchar till 66 procent
  5. ändamålsenlig - matchar till 66 procent
  6. Skälig - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på L - Sök:  

Liknande ord

Lämpa (Hiva etc.)
Lämpad (Passande etc.)
Lämpligt (Passande etc.)
Olämplig (Dålig etc.)
Olämpligt (Opassande etc.)
Tillämplig (Användbar etc.)
Tillämplighet (Användbarhet etc.)

<< Föregående synonym - Lämpad Nästa synonym - Lämpligt >>