Synonymordbok

Passiv

Synonymer till Passiv

  1. Oföretagsam - matchar till 90 procent
  2. Inaktiv - matchar till 80 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Passa (Betjäna etc.)
Passa Upp (Servera etc.)
Passage (Genomgång etc.)
Passagerare (Resande etc.)
Passande (Adekvat etc.)
Passera (Gå Förbi etc.)
Passion (Förälskelse etc.)
Passionerad (Eldig etc.)
Passning (Tillsyn etc.)
Passopp (Betjänt etc.)

<< Föregående synonym - Passionerad Nästa synonym - Passning >>