Synonymordbok

Rätt

Synonymer till Rätt

  1. Korrekt - matchar till 96 procent
  2. Sant - matchar till 90 procent
  3. Domstol - matchar till 80 procent
  4. Precis - matchar till 70 procent
  5. Riktigt - matchar till 70 procent
  6. Riktig - matchar till 60 procent
  7. Sann - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Anrätta (Tillreda etc.)
Avrätta (Arkebusera etc.)
Berätta (Förtälja etc.)
Berättelse (Historia etc.)
Berättigad (Befogad etc.)
Bestämmanderätt (Befogenhet etc.)
Efterrätt (Dessert etc.)
Egen Rätt (Fullmakt etc.)
Företrädesrätt (Förtur etc.)
Förköpsrätt (Option etc.)
Förorätta (Kränka etc.)
Förrätt (Aptitretare etc.)
Förrätta (Sköta etc.)
Inrätta (Etablera etc.)
Orätt (Felaktig etc.)
Orättvis (Ojust etc.)
Porträtt (Avbild etc.)
Porträttera (Avbilda etc.)
Regelrätt (Formell etc.)
Reträtt (Taktiskt Tillbakadragande etc.)
Rätt Så (Ganska etc.)
Rätta (Justera etc.)
Rätta Skrivfel (Korrekturläsa etc.)
Rätta Till (Korrigera etc.)
Rättegång (Mål etc.)
Rättelse (Korrigering etc.)
Rättesnöre (Norm etc.)
Rättfram (Frank etc.)
Rättfärdig (God etc.)
Rättfärdiga (Försvara etc.)
Rättfärdigad (Legitim etc.)
Rättmätig (Befogad etc.)
Rättning (Korrigering etc.)
Rättrådig (Hederlig etc.)
Rättsfall (Mål etc.)
Rättskaffens (Hederlig etc.)
Rättslig (Juridisk etc.)
Rättsregel (Bestämmelse etc.)
Rättssak (Fall etc.)
Skarprättare (Bödel etc.)
Sprätt (Snobb etc.)
Sprättig (Snobbig etc.)
Tillrättavisning (Reprimand etc.)
Tvättinrättning (Tvättstuga etc.)
Underrätta (Avisera etc.)
Underrättelse (Information etc.)
Upphovsrätt (Copyright etc.)
Upprätt (Styv etc.)
Upprätta (Bilda etc.)
Upprätthålla (Bevara etc.)
Upprättstående (Lodrät etc.)
Uträtta (Företa etc.)
återberätta (Skildra etc.)
återupprätta (återställa etc.)

<< Föregående synonym - Räta Nästa synonym - Rätt Så >>