Synonymordbok

Reduktion

Synonymer till Reduktion

  1. Inskränkning - matchar till 92 procent
  2. Minskning - matchar till 90 procent
  3. Sänkning - matchar till 80 procent
  4. Nedsättning - matchar till 72 procent
  5. Nedskärning - matchar till 70 procent
  6. Reducering - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Reducera (Begränsa etc.)
Reducering (Minskning etc.)

<< Föregående synonym - Reducering Nästa synonym - Reell >>