Synonymordbok

Regel

Synonymer till Regel

  1. Bestämmelse - matchar till 96 procent
  2. Norm - matchar till 84 procent
  3. Förordning - matchar till 82 procent
  4. Föreskrift - matchar till 72 procent
  5. Lag - matchar till 66 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Oregelbunden (Ojämn etc.)
Regelbunden (Jämn etc.)
Regelbundet (Jämn etc.)
Regelmässig (Korrekt etc.)
Regelrätt (Formell etc.)
Regeneration (Förnyelse etc.)
Regent (Härskare etc.)
Regera (Bestämma etc.)
Regering (Regim etc.)
Rättsregel (Bestämmelse etc.)
Spelregel (Norm etc.)

<< Föregående synonym - Refusering Nästa synonym - Regelbunden >>