Synonymordbok

Riktigt

Synonymer till Riktigt

  1. Korrekt - matchar till 100 procent
  2. Riktig - matchar till 88 procent
  3. Sann - matchar till 80 procent
  4. Sant - matchar till 76 procent
  5. äkta - matchar till 74 procent
  6. Rätt - matchar till 70 procent
  7. Precis - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Rikta (Justera etc.)
Riktig (Autentisk etc.)
Riktighet (Korrekthet etc.)
Riktning (Håll etc.)
Riktpunkt (Mål etc.)

<< Föregående synonym - Riktighet Nästa synonym - Riktning >>