Synonymordbok

Riskera

Synonymer till Riskera

  1. äventyra - matchar till 100 procent
  2. Chansa - matchar till 90 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Risk (Chansning etc.)
Riskabel (Farlig etc.)
Riskfri (Ofarlig etc.)
Riskfull (Riskabel etc.)
Riskfylld (Farlig etc.)

<< Föregående synonym - Riskabel Nästa synonym - Riskfri >>