Synonymordbok

Tolerera

Synonymer till Tolerera

  1. Tåla - matchar till 92 procent
  2. Uthärda - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på T - Sök:  

Liknande ord

Tolerant (Vidsynt etc.)
Tolererbar (Dräglig etc.)

<< Föregående synonym - Tolerant Nästa synonym - Tolererbar >>