Synonymordbok

Tvekan

Synonymer till Tvekan

  1. Skepsis - matchar till 100 procent
  2. Hesitation - matchar till 92 procent
  3. Tveksamhet - matchar till 92 procent
  4. Obeslutsamhet - matchar till 90 procent
  5. Osäkerhet - matchar till 80 procent
  6. Tvivla - matchar till 72 procent
  7. Villrådighet - matchar till 70 procent
  8. Tvivel - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på T - Sök:  

Liknande ord

Tveka (Betvivla etc.)
Tvekamp (Duell etc.)
Tvekande (Obeslutsam etc.)
Tveksam (Obestämd etc.)
Tveksamhet (Osäkerhet etc.)

<< Föregående synonym - Tvekamp Nästa synonym - Tvekande >>