Synonymordbok

Uppge

Synonymer till Uppge

  1. Deklarera - matchar till 80 procent
  2. Nämna - matchar till 80 procent
  3. Ange - matchar till 68 procent
  4. Berätta - matchar till 68 procent
  5. Yttra - matchar till 68 procent
  6. Rapportera - matchar till 60 procent
  7. Tillkännage - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på U - Sök:  

Liknande ord

Uppgift (Göromål etc.)
Uppgifter (Data etc.)
Uppgiven (Bedrövad etc.)
Uppgivenhet (Resignation etc.)
Uppgång (Stigande etc.)
Uppgörelse (Avtal etc.)

<< Föregående synonym - Uppförande Nästa synonym - Uppgift >>