Synonymordbok

översyn

Synonymer till översyn

  1. Inspektion - matchar till 80 procent
  2. Besiktning - matchar till 72 procent
  3. Genomgång - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p - Sk:  

Liknande ord

över (Kvar etc.)
över Mätt (Däst etc.)
överblick (översikt etc.)
överbringa (Forsla etc.)
överdragskinn (Förhud etc.)
överdrift (Utsvävning etc.)
överdriva (Dramatisera etc.)
överdriven (För Mycket etc.)
överdåd (Lyx etc.)
överdådig (Extravagant etc.)
överenskommelse (Avtal etc.)
överensstämma (Passa etc.)
överensstämmande (Likvärdig etc.)
överensstämmelse (Enhetlighet etc.)
överfall (Angrepp etc.)
överfalla (Angripa etc.)
överflytta (Transplantera etc.)
överflyttning (överföring etc.)
överflöd (Rikedom etc.)
överflödande (Riklig etc.)
överflödig (övertalig etc.)
överföra (Flytta etc.)
överförbar (Flyttbar etc.)
överförfriskad (Berusad etc.)
överföring (Flytta etc.)
överge (Frångå etc.)
övergiva (Lämna etc.)
övergiven (Lämnad etc.)
övergrepp (Kränkning etc.)
övergripande (Allmän etc.)
övergående (Kortvarig etc.)
övergång (Brygga etc.)
övergångsålder (Klimakterium etc.)
överhud (Epidermis etc.)
överhuvud (Chef etc.)
överhängande (Snar etc.)
överilad (Obetänksam etc.)
överklassig (Snobb etc.)
överkomlig (Rimlig etc.)
överkänslig (Hyperkänslig etc.)
överkänslighet (Allergi etc.)
överlag (Genomgående etc.)
överlycklig (Euforisk etc.)
överläge (Fördel etc.)
överlägga (Diskutera etc.)
överläggning (Diskussion etc.)
överlägsen (Dominerande etc.)
överlägsenhet (Dryg etc.)
överlämna (Delegera etc.)
överlöpa (Korsa etc.)
överlåta (Delegera etc.)
övermod (Hybris etc.)
övermätt (Däst etc.)
överraska (Förvåna etc.)
överraskad (Frapperad etc.)
överraskande (Förvånande etc.)
överraskning (överrumpling etc.)
överrock (Ytterrock etc.)
överrumpla (Förvåna etc.)
överrumpling (överraskning etc.)
överräcka (Ge etc.)
överseende (Storsint etc.)
översikt (överblick etc.)
överskatta (övervärdera etc.)
överskjutande (Resterande etc.)
överskott (Rest etc.)
överskrida (Spräcka etc.)
överskya (Täcka etc.)
överskyla (Dölja etc.)
överslag (Kalkyl etc.)
överst (Högst etc.)
överstiga (överskrida etc.)
översätta (Translitterera etc.)
översättning (Tolkning etc.)
överta (övertaga etc.)
övertag (Försprång etc.)
övertaga (överta etc.)
övertala (Förmå etc.)
övertala Till Medlemskap (Värva etc.)
övertalar (övertygar etc.)
övertalig (överflödig etc.)
överträda (överskrida etc.)
överträffad (Slagen etc.)
övertyga (Försäkra etc.)
övertygad (Säker etc.)
övertygande (Bevisande etc.)
övertygar (övertalar etc.)
övertygelse (Tro etc.)
övertäcka (Betäcka etc.)
övervaka (Bevaka etc.)
övervakning (Bevakning etc.)
övervikt (Fet etc.)
överviktig (Tjock etc.)
övervinna (Bemästra etc.)
övervintra (Gå I Ide etc.)
övervuxen (Frodig etc.)
överväga (Avväga etc.)
övervägande (Beaktande etc.)
överväldigad (Imponerad etc.)
överväldigande (Enorm etc.)
övervärdera (överskatta etc.)

<< Fregende synonym - överstiga Nsta synonym - översätta >>