Synonymordbok

är

Synonymer till är

  1. Befinner Sig - matchar till 82 procent
  2. Vara - matchar till 74 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på ä - Sök:  

Liknande ord

Affär (Butik etc.)
Affärer (Handel etc.)
Affärsmässig (Kommersiell etc.)
Affärsrörelse (Affärsverksamhet etc.)
Affärsverksamhet (Affärsrörelse etc.)
Aktningsvärd (Ansenlig etc.)
Anmärka (Kritisera etc.)
Anmärkning (Kommentar etc.)
Anmärkningsvärd (Notabel etc.)
Anmärkningsvärt (Påfallande etc.)
Arbiträrt (Godtyckligt etc.)
Artär (Pulsåder etc.)
Atmosfär (Stämning etc.)
Avfärd (Avresa etc.)
Avfärda (Avvisa etc.)
Avfärdande (Avvisande etc.)
Avsevärd (Betydande etc.)
Avskyvärd (Fruktansvärd etc.)
Avspärrning (Spärr etc.)
Avtärd (Härjad etc.)
Avvärja (Avstyra etc.)
Barmhärtig (Förbarmande etc.)
Barmhärtighet (Förskoning etc.)
Barriär (Gräns etc.)
Begär (Drift etc.)
Begära (Erfordra etc.)
Begäran (Fordran etc.)
Begärlig (Tilldragande etc.)
Behärska (Bemästra etc.)
Behärskad (Lugn etc.)
Behärskning (Fattning etc.)
Bemärkelsedag (Födelsedag etc.)
Bemärkt (Prominent etc.)
Beskära (Inskränka etc.)
Besvär (Bekymmer etc.)
Besvära (Belasta etc.)
Besvärad (Brydd etc.)
Besvärande (Obekväm etc.)
Besvärlig (Betungande etc.)
Besvärligt (Krångligt etc.)
Beväring (Rekryt etc.)
Bildskärm (Monitor etc.)
Bjärt (Gräll etc.)
Budbärare (Kurir etc.)
Bär (Hallon etc.)
Bära (Kånka etc.)
Bärbar (Portabel etc.)
Bärdryck (Jokk etc.)
Bärga (Bogsering etc.)
Bärjuice (Saft etc.)
Bärkraftig (Hållbar etc.)
Bärs (Bira etc.)
Bärsärkagång (Ursinne etc.)
Cirkulära (Runda etc.)
Datorskärm (Monitor etc.)
Dessvärre (Beklagligtvis etc.)
Det Här (Detta etc.)
Djärv (Fräck etc.)
Djärvas (Töras etc.)
Dragkärra (Kärra etc.)
Därefter (Närmast I Följd etc.)
Därför (Följaktligen etc.)
Därför Att (Eftersom etc.)
Därinnanför (Inuti etc.)
Därnäst (Följande etc.)
Därpå (Näst etc.)
Därtill (Dessutom etc.)
Eftersträvansvärd (önskvärd etc.)
Egenkär (Egoistisk etc.)
Elementär (Enkel etc.)
Enär (Emedan etc.)
Extraordinär (Ovanlig etc.)
Fallfärdig (Nedgången etc.)
Familjär (Bekant etc.)
Filmstjärna (Skådespelare etc.)
Fingerfärdig (Skicklig etc.)
Fjärdedel (Kvart etc.)
Fjärran (Avlägsen etc.)
Fjärrkontroll (Dosa etc.)
Fjärrkontrollen (Dosan etc.)
Fjärt (Fis etc.)
Fjärta (Fisa etc.)
Flärd (Lyx etc.)
Formulär (Blankett etc.)
Frambära (Medföra etc.)
Framhärda (Envisas etc.)
Framstjärt (Mus etc.)
Fruktansvärd (Avskyvärd etc.)
Frågeformulär (Enkät etc.)
Fullvärdig (Fullgod etc.)
Färd (Körning etc.)
Färdas (Fara etc.)
Färdig (Avklarad etc.)
Färdiga (Klara etc.)
Färdighet (Handlag etc.)
Färdigställa (Fullborda etc.)
Färdigställande (Fullföljande etc.)
Färdigt (Klart etc.)
Färdledare (Reseledare etc.)
Färdväg (Led etc.)
Fördärv (Förtappelse etc.)
Fördärva (Förstöra etc.)
Fördärvad (Dålig etc.)
Förfärad (Förskräckt etc.)
Förfärdiga (Framställa etc.)
Förfärlig (Avskyvärd etc.)
Förfärligt (Hemskt etc.)
Färg (Kulör etc.)
Färgad (Kolorerad etc.)
Färgade (Kulörta etc.)
Färger (Kulörer etc.)
Färggrann (Gräll etc.)
Färglägga (Måla etc.)
Färgnyans (Nyans etc.)
Färgskiftning (Ton etc.)
Färgspektra (Nyanser etc.)
Färgton (Nyans etc.)
Förhärliga (Försköna etc.)
Förhärskande (Dominerande etc.)
Färja (Båt etc.)
Förmärka (Uppmärksamma etc.)
Förnärmad (Indignerad etc.)
Färsk (Fräsch etc.)
Färsking (Nybörjare etc.)
Förskolelärare (Dagisfröken etc.)
Färskost (Keso etc.)
Färskpotatis (Nypotatis etc.)
Förskärare (Kniv etc.)
Förstärka (Amplifiera etc.)
Förtära (Inmundiga etc.)
Förvånansvärd (överraskande etc.)
Förvånansvärt (överraskande etc.)
Förvärra (Försämra etc.)
Förvärv (Inköp etc.)
Förvärva (Anskaffa etc.)
Förära (Ge etc.)
Gevär (Bössa etc.)
Gevärsmat (Fågel etc.)
Godhjärtad (Snäll etc.)
Gränsvärde (Inskränka etc.)
Gråtfärdig (Gråtmild etc.)
Gudalära (Mytologi etc.)
Göra Kärlek (Sex etc.)
Gärde (Vall etc.)
Gärdsgård (Staket etc.)
Gärning (Dåd etc.)
Gärningsman (Bov etc.)
Hagel-gevär (Bössa etc.)
Hedervärd (Oklanderlig etc.)
Hereditär (ärftlig etc.)
Hjärnskrynklare (Psykolog etc.)
Hjärntvätta (Indoktrinera etc.)
Hjärta (Blodpump etc.)
Hjärtevän (älskling etc.)
Hjärtknipande (Gripande etc.)
Hjärtlig (Trevlig etc.)
Hjärtlighet (Värme etc.)
Hjärtlös (Kall etc.)
Hjärtpunkt (Centrum etc.)
Hjärtstimulator (Pacemaker etc.)
Huvudvärk (Migrän etc.)
Hädanfärd (Död etc.)
Högfärdig (Mallig etc.)
Här (Armé etc.)
Härbärge (Inkvartering etc.)
Härbärgera (Hysa etc.)
Härd (Eldstad etc.)
Härdad (Tålig etc.)
Härdig (Tålig etc.)
Härförare (General etc.)
Härigenom (Följaktligen etc.)
Härja (Röja etc.)
Härjad (Avtärd etc.)
Härkomst (Börd etc.)
Härleda (Visa På etc.)
Härlig (Behaglig etc.)
Härlighet (Prakt etc.)
Härligt (Mysig etc.)
Härma (Efterapa etc.)
Härnäst (Följande etc.)
Härska (Dominera etc.)
Härskande (Styrande etc.)
Härskare (Furste etc.)
Härskarställning (Dominans etc.)
Härsken (Sur etc.)
Härsklysten (Maktgalen etc.)
Härstamning (Härkomst etc.)
Härva (Röra etc.)
I Närheten Av (Nära etc.)
Ihärdig (Envis etc.)
Ihärdighet (Uthållighet etc.)
Illgärning (Illdåd etc.)
Illgärningsman (Brottsling etc.)
Inlärning (Träning etc.)
Innebära (Betyda etc.)
Inskärpa (Betona etc.)
Inspärrad (Inlåst etc.)
Inte Gärna (Knappast etc.)
Inte Här (Borta etc.)
Inte Närvarande (Frånvaro etc.)
Invärtes (Inombords etc.)
Istärning (Iskub etc.)
Isär (åtskils etc.)
Jag är Cool (Ball etc.)
Jordnära (Realistisk etc.)
Järnvägsstation (Station etc.)
Karaktär (Egenskap etc.)
Karaktärsdrag (Egenskap etc.)
Klandervärd (Nedrig etc.)
Klärvoajant (Synsk etc.)
Kokkärl (Gryta etc.)
Kommissionär (Förmedlare etc.)
Konkelbär (Rumphårbajsklump etc.)
Kulgevär (Bössa etc.)
Kännemärke (Signum etc.)
Kär (Förälskad etc.)
Kära (Betuttade etc.)
Käresta (älskling etc.)
Kärkommen (Uppskattad etc.)
Kärl (Behållare etc.)
Kärlek (Homosex etc.)
Kärleksaffär (Romans etc.)
Kärleksfull (älskande etc.)
Kärleksförbindelse (Förhållande etc.)
Kärleksmussla (Vagina etc.)
Kärna (Centrum etc.)
Kärnpunkt (Hjärta etc.)
Kärr (Myr etc.)
Kärra (Dragkärra etc.)
Kärv (Barsk etc.)
Köttfärs (Malet Kött etc.)
Lampskärm (Lamphatt etc.)
Likvärdig (Ekvivalent etc.)
Likvärdighet (Ekvivalens etc.)
Likvärdigt (Ekvivalent etc.)
Lineär (Linjär etc.)
Linjär (Lineär etc.)
Livnära (Föda etc.)
Lovvärd (Vällovlig etc.)
Lägga Märke Till (Observera etc.)
Lära (Doktrin etc.)
Lära Ut (Undervisa etc.)
Läraktig (Lättlärd etc.)
Lärare (Föreläsare etc.)
Lärarinna (Fröken etc.)
Lärd (Bildad etc.)
Lärdom (Bildning etc.)
Lärft (Linne etc.)
Lärjunge (Elev etc.)
Lärling (Elev etc.)
Läroanstalt (Skola etc.)
Läromästare (Mäster etc.)
Lärosäte (Skola etc.)
Lättlärd (Läraktig etc.)
Mackapär (Grunka etc.)
Medelvärde (Genomsnitt etc.)
Militär (Soldat etc.)
Militärförläggning (Garnison etc.)
Minnesmärke (Memorial etc.)
Missgärning (Illdåd etc.)
Misär (Elände etc.)
Mjölkaffär (Mjölkbutik etc.)
Monetärt ödelägga (Ruinera etc.)
Märka (Markera etc.)
Märkbar (Förnimbar etc.)
Märke (Avtryck etc.)
Märker (Fattar etc.)
Märklig (Besynnerlig etc.)
Märkning (Markering etc.)
Märr (Sto etc.)
Nedskärning (Minskning etc.)
Nedvärdering (Depreciering etc.)
Nedärvd (Medfödd etc.)
Neutronstjärna (Pulsar etc.)
Någotsånär (Ganska etc.)
Nånting Som är Gratis (Gratissaker etc.)
Nära (I Närheten Av etc.)
Närapå (Nästan etc.)
Närbelägen (Närliggande etc.)
Närgången (Intim etc.)
Närhet (Nejd etc.)
Näring (Föda etc.)
Närliggande (Angränsande etc.)
Närma Sig (Nalkas etc.)
Närmast I Följd (Därefter etc.)
Närmastboende (Granne etc.)
Närmiljö (Närhet etc.)
Närstående (Anhörig etc.)
Närvaro (Deltagande etc.)
Obarmhärtig (Hänsynslös etc.)
Obemärkt (Osedd etc.)
Ogärna (Motvilligt etc.)
Okulärbesikta (Syna etc.)
Omvärdering (Omprövning etc.)
Ordinär (Genomsnittlig etc.)
Oumbärlig (Nödvändig etc.)
Outhärdlig (Olidlig etc.)
Oärlig (Falsk etc.)
Pionjär (Banbrytande etc.)
Populär (Aktuell etc.)
Populärmusik (Pop etc.)
Prekär (Besvärlig etc.)
Premiär (Invigning etc.)
Primär (Förstahand etc.)
Proletär (Egendomslös etc.)
Purpurfärg (Purpur etc.)
Pärer (Potatis etc.)
Pärmos (Potatismos etc.)
Päron (Föräldrar etc.)
Reguljär (Regelbunden etc.)
Resenär (Passagerare etc.)
Rumsvärme (Rumstemperatur etc.)
Rättfärdig (God etc.)
Rättfärdiga (Försvara etc.)
Rättfärdigad (Legitim etc.)
Sammansvärjning (Komplott etc.)
Sanitär (Hygienisk etc.)
Satkärring (Skata etc.)
Satslära (Grammatik etc.)
Sekretär (Skrivbord etc.)
Senfärdig (Långsam etc.)
Senfärdighet (Tröghet etc.)
Sfär (Glob etc.)
Sfärisk (Klotformad etc.)
Självlärd (Autodidakt etc.)
Skollärare (Lärare etc.)
Skotkärra (Rullebör etc.)
Skottkärra (Rullebör etc.)
Skyddsåtgärd (Profylaktisk etc.)
Skönlitterär Bok (Roman etc.)
Skär (Kapa etc.)
Skära (Snitta etc.)
Skärande (Gäll etc.)
Skärm (Bildskärm etc.)
Skärmössa (Keps etc.)
Skärp (Bälte etc.)
Skärpt (Smart etc.)
Skärrad (Rädd etc.)
Skärskåda (Granska etc.)
Skärt (Rosa etc.)
Skärva (Fragment etc.)
Slagfärdig (Fyndig etc.)
Smärt (Slank etc.)
Smärta (Krämpa etc.)
Smärtsam (Plågsam etc.)
Snärja (Fånga etc.)
Snärta (Flicka etc.)
Solitär (Ensam etc.)
Spektakulär (Häpnadsväckande etc.)
Språklära (Grammatik etc.)
Spärr (Avspärrning etc.)
Spärra (Blockera etc.)
Spärra In (Låsa In etc.)
Stjärna (Artist etc.)
Stjärt (Arsle etc.)
Stjärtgosse (Homofil etc.)
Stjärthål (Analöppning etc.)
Stärka (Befästa etc.)
Svärm (Grupp etc.)
Svärta (Sot etc.)
Sådär (Ganska etc.)
Sär (Knäpp etc.)
Sära (Avskilja etc.)
Särad (åtskild etc.)
Särdeles (Synnerligen etc.)
Särdrag (Egendomlig etc.)
Säregen (Besynnerlig etc.)
Särling (Kuf etc.)
Särpräglad (Karakteristisk etc.)
Särskilja (Separera etc.)
Särskilt (Speciellt etc.)
Temporär (Kortvarig etc.)
Temporärt (Tillfälligt etc.)
Tjärn (Liten Skogssjö etc.)
Transokulär (Genomsynlig etc.)
Trohjärtad (Naiv etc.)
Trovärdig (Pålitlig etc.)
Trovärdighet (Tillförlitlighet etc.)
Tvär (Skarp etc.)
Tvärslå (Ribba etc.)
Tvärsäker (övertygad etc.)
Tvärsäkert (Absolut etc.)
Tvärt (Direkt etc.)
Tyvärr (Dessvärre etc.)
Tära (Förstöra etc.)
Tärd (Sliten etc.)
Undernärd (Utmärglad etc.)
Undervärdera (Underskatta etc.)
Ungefär (Ca etc.)
Ungefärlig (Approximativ etc.)
Ungefärligen (Uppskattningsvis etc.)
Upplärd (Skolad etc.)
Uppmärksam (Alert etc.)
Uppmärksamhet (Iakttagelseförmåga etc.)
Uppmärksamma (Beakta etc.)
Utfärd (Tur etc.)
Utfärda (Effektuera etc.)
Uthärda (Disk etc.)
Uthärdlig (Dräglig etc.)
Utmärglad (Avtärd etc.)
Utmärka (Karakterisera etc.)
Utmärkelse (Hedersbevisning etc.)
Utmärkelser (Pris etc.)
Utmärkt (Briljant etc.)
Utvärdera (Bedöma etc.)
Utvärdering (Evaluering etc.)
Vanära (Skam etc.)
Vara Besvärlig (Krångla etc.)
Varumärke (Logotyp etc.)
Vattenfärg (Akvarell etc.)
Vedervärdig (Avskyvärd etc.)
Villolära (Osanning etc.)
Vokabulär (Ordförråd etc.)
Volontär (Frivillig etc.)
Vulgär (Grov etc.)
Välbärgad (Rik etc.)
Vällärd (Expert etc.)
Värd (Värdinna etc.)
Värde (Valör etc.)
Värdefull (Dyrbar etc.)
Värdelös (Dålig etc.)
Värdelösa (Kassa etc.)
Värdepapper (Aktie etc.)
Värdera (Bedöma etc.)
Värderad (Aktad etc.)
Värdering (Evaluering etc.)
Värdesätta (Uppskatta etc.)
Värdinna (Värd etc.)
Värdshus (Gästgivargård etc.)
Värja (Skydda etc.)
Värk (Smärta etc.)
Värka (Mola etc.)
Världsdel (Kontinent etc.)
Världslig (Profan etc.)
Världsomfattande (Global etc.)
Världsomspännande (Global etc.)
Världsrike (Imperium etc.)
Världsvan (Belevad etc.)
Världsvälde (Imperium etc.)
Värma (Upphetta etc.)
Värme (Hetta etc.)
Värn (Försvar etc.)
Värna (Akta etc.)
Värnlös (Oskyddad etc.)
Värnplikten (Lumpen etc.)
Värnpliktig (Rekryt etc.)
Värpa (Lägga ägg etc.)
Värv (Tjänstgöring etc.)
Värva (Rekrytera etc.)
Värvning (Rekrytering etc.)
älskvärd (Hjärtlig etc.)
önskvärd (Eftersträvansvärd etc.)
öppenhjärtig (Frejdig etc.)
är Fjärtar (Pruttar etc.)
ära (Berömmelse etc.)
ärbar (Dygdig etc.)
ärekränkning (Förtal etc.)
ärelös (Skamlig etc.)
ärende (Fall etc.)
ärevördig (Ståtlig etc.)
ärftlig (Hereditär etc.)
ärlig (Frank etc.)
ärlighet (Hederlighet etc.)
ärligt (Hederligt etc.)
ärofull (Hedervärd etc.)
ärthjärna (Bush etc.)
återbäring (återbäringar etc.)
återbäringar (återbäring etc.)
åtgärd (Handling etc.)
åtgärda (Fixa etc.)
åtråvärd (Begärlig etc.)
övervärdera (överskatta etc.)

<< Föregående synonym - äpple Nästa synonym - är Fjärtar >>