Synonymordbok

Ande

Synonymer till Ande

  1. Vålnad - matchar till 88 procent
  2. Själ - matchar till 60 procent
  3. Spöke - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Accepterande (Godkännande etc.)
Agerande (Handlande etc.)
Alarmerande (Oroväckande etc.)
Alternerande (Omväxlande etc.)
Andel (Aktie etc.)
Andeväsen (Spöke etc.)
Anförande (Föredrag etc.)
Angränsande (Intilliggande etc.)
Annalkande (Förestående etc.)
Ansträngande (Jobbig etc.)
Antagande (Förmoda etc.)
Användande (Handhavande etc.)
Arbetande (Operativ etc.)
Arrangerande (Ordnande etc.)
Avfärdande (Avvisande etc.)
Avgörande (Bestämmande etc.)
Avlägsnande (Elimination etc.)
Avslappnande (Avstressande etc.)
Avslöjande (Blottlägga etc.)
Avstressande (Avslappnande etc.)
Avtagande (Fallande etc.)
Avtaganderiktning (Derivata etc.)
Avvaktande (Sval etc.)
Avvikande (Annorlunda etc.)
Avvisande (Avfärdande etc.)
Babblande (Tjatter etc.)
Bakomliggande (Underliggande etc.)
Bakteriedödande (Baktericid etc.)
Banbrytande (Pionjär etc.)
Bankande (Bulta etc.)
Barnafödande (Förlossning etc.)
Beaktande (Hänsyn etc.)
Bedårande (Charmerande etc.)
Befallande (Auktoritativ etc.)
Begrundande (Funderande etc.)
Beklagande (Kondoleans etc.)
Beklämmande (Bedrövlig etc.)
Bekännande (Bikt etc.)
Bemyndigande (Tillstånd etc.)
Beroendeframkallande (Vanebildande etc.)
Beräknande (Slug etc.)
Berömmande (Smickrande etc.)
Beskrivande (Deskriptiv etc.)
Bestämmande (Avgörande etc.)
Bestämmanderätt (Befogenhet etc.)
Besvärande (Obekväm etc.)
Betagande (Fascinerande etc.)
Beträffande (Avseende etc.)
Betungande (Besvärlig etc.)
Betydande (Ansenlig etc.)
Betänkande (övervägande etc.)
Bevarande (Bibehållande etc.)
Bevisande (övertygande etc.)
Bibehållande (Bevarande etc.)
Blivande (Framtida etc.)
Blomstrande (Framgångsrik etc.)
Blottläggande (Avslöjande etc.)
Borttagande (Eliminerande etc.)
Botande (Kurativ etc.)
Brinnande (Entusiastisk etc.)
Bristande (Bristfällig etc.)
Brådskande (Skyndsam etc.)
Brännande (Het etc.)
Cancerframkallande (Cancerogen etc.)
Charmerande (Bedårande etc.)
Darrande (Skakande etc.)
Deltagande (Engagemang etc.)
Deprimerande (Bedrövlig etc.)
Divergerande (Avvikande etc.)
Djuplodande (Djupgående etc.)
Dominerande (Förhärskande etc.)
Dunkande (Bankande etc.)
Dödande (Letal etc.)
Efterföljande (Påföljande etc.)
Eggande (Medryckande etc.)
Ej Passande (Inadekvat etc.)
Eliminerande (Borttagande etc.)
Erbjudande (Anbud etc.)
Erkännande (Bekräftelse etc.)
Existerande (Befintlig etc.)
Expandera (Stärka etc.)
Fallande (Avtagande etc.)
Fasaväckande (Hemsk etc.)
Fascinerande (Betagande etc.)
Fastställande (Beslut etc.)
Fjäskande (Rövslickande etc.)
Flytande (Obestämd etc.)
Flämtande (Flåsande etc.)
Flåsande (Flämtande etc.)
Fortfarande (ännu etc.)
Fortlöpande (Fortskridande etc.)
Fortskridande (Fortgående etc.)
Framförande (Presentation etc.)
Framskjutande (Utstående etc.)
Framträdande (Markant etc.)
Framåtskridande (Progress etc.)
Frapperande (Påfallande etc.)
Frestande (Lockande etc.)
Fritänkande (Liberal etc.)
Frågande (Undrande etc.)
Främmande (Besök etc.)
Frånstötande (Ful etc.)
Frånvarande (Avsaknad etc.)
Frätande (Korrosiv etc.)
Fullbordande (Avslutning etc.)
Fullföljande (Färdigställande etc.)
Funderande (Begrundande etc.)
Följande (Därnäst etc.)
Fängslande (Intressant etc.)
Förbarmande (Barmhärtig etc.)
Förbluffande (Förvånande etc.)
Färdigställande (Fullföljande etc.)
Förebyggande (Preventiv etc.)
Förehavande (Aktivitet etc.)
Föreliggande (Rådande etc.)
Förfarande (Förfaringssätt etc.)
Förhållande (Affär etc.)
Förhållandevis (Jämförelsevis etc.)
Förhärskande (Dominerande etc.)
Förklarande (Beskrivande etc.)
Förnedrande (Kränkande etc.)
Förordnande (Uppdrag etc.)
Förtjusande (Bedårande etc.)
Förvillande (Illusorisk etc.)
Förvånande (Förbluffande etc.)
Gastkramande (Hårresande etc.)
Genomförande (Utförande etc.)
Genomgripande (Djupgående etc.)
Genomträngande (Gäll etc.)
Gillande (Bifall etc.)
Givande (Lönsam etc.)
Glödande (Entusiastisk etc.)
Glädjestrålande (Lysande etc.)
Glänsande (Blank etc.)
Gnistrande (Glittra etc.)
Gnolande (Nynna etc.)
Godkännande (Accept etc.)
Gripande (Hjärtknipande etc.)
Grundläggande (Basal etc.)
Grönskande (Lummig etc.)
Gycklande (Raljant etc.)
Gällande (Aktuell etc.)
Halsbrytande (Våghalsigt etc.)
Haltande (Linka etc.)
Handel (Affärer etc.)
Handeldsvapen (Revolver etc.)
Handelsbod (Affär etc.)
Handhavande (Användande etc.)
Handlande (Agerande etc.)
Hasande (Släpig etc.)
Havande (Gravid etc.)
Havandeskap (Graviditet etc.)
Helande (Kurativ etc.)
Hemvändande (återkomst etc.)
Hisnande (Spännande etc.)
Hjärtknipande (Gripande etc.)
Hoppingivande (Positiv etc.)
Hotande (Hotfull etc.)
Högtravande (Pompös etc.)
Hämmande (Inhibition etc.)
Hänförande (Bedårande etc.)
Häpnadsväckande (Förbluffande etc.)
Hårresande (Gastkramande etc.)
Härskande (Styrande etc.)
Iakttagande (Observation etc.)
Ickelevande (Död etc.)
Ifrågavarande (Gällande etc.)
Igenkännande (Identifiering etc.)
Igångsättande (Påbörja etc.)
Ihållande (Bestående etc.)
Illaluktande (Stinkande etc.)
Illavarslande (Olycksbådande etc.)
Imponerande (Majestätisk etc.)
Inbjudande (Lockande etc.)
Inflytande (Inverkan etc.)
Införande (Import etc.)
Ingripande (Aktion etc.)
Inkomstbringande (Lönsam etc.)
Inledande (Första etc.)
Innevarande (Aktuell etc.)
Insmickrande (Lismande etc.)
Instämmande (Bifall etc.)
Intagande (Bedårande etc.)
Inte Närvarande (Frånvaro etc.)
Intilliggande (Angränsande etc.)
Irriterande (Besvärlig etc.)
Iögonenfallande (Anslående etc.)
Iögonfallande (Uppseendeväckande etc.)
Jublande (Triumferande etc.)
Jämförande (Komparativ etc.)
Klagande (Jämmer etc.)
Klander (Förebråelse etc.)
Klanderfri (Oförvitlig etc.)
Klandervärd (Nedrig etc.)
Klapprande (Smatter etc.)
Kliande (Klåda etc.)
Kommande (Framtida etc.)
Kompletterande (Tillägg etc.)
Konkurrerande (Rival etc.)
Konstaterande (Fastställande etc.)
Korresponderande (Motsvarande etc.)
Kostnadskrävande (Dyr etc.)
Kringliggande (Omgivande etc.)
Kringresande (Luffare etc.)
Kränkande (Förnedrande etc.)
Krävande (Ansträngande etc.)
Kunnande (Erfarenhet etc.)
Kvarvarande (Resterande etc.)
Kvidande (Gny etc.)
Kväljande (Vämjelig etc.)
Kvävande (Kvalmig etc.)
Kämpande (Stridande etc.)
Kännetecknande (Karakteristisk etc.)
Landsomfattande (Nationell etc.)
Ledande (Dominerande etc.)
Letande (Sökande etc.)
Levande (Livfull etc.)
Lidande (Pina etc.)
Liggande (Horisontalläge etc.)
Likabetydande (Synonym etc.)
Likabetydande Ord (Synonym etc.)
Likatydande (Synonympar etc.)
Likbetydande (Synonym etc.)
Liknande (Adekvat etc.)
Liknande Ord (Synonymer etc.)
Lismande (Insmickrande etc.)
Livshotande (Dödlig etc.)
Livslevande (Levande etc.)
Lockande (Aptitlig etc.)
Lovande (Gynnsam etc.)
Lugnande (Rogivande etc.)
Lutande (Sluttande etc.)
Lysande (Briljant etc.)
Löjeväckande (Patetisk etc.)
Läkande (Botande etc.)
Lönande (Fruktbar etc.)
Löpande (Kontinuerlig etc.)
Medbestämmande (Demokrati etc.)
Meddelande (Anslag etc.)
Medgivande (Bifall etc.)
Medkännande (Barmhärtig etc.)
Medlidande (Empati etc.)
Medryckande (Eggande etc.)
Medtävlande (Tävlande etc.)
Medverkande (Deltagande etc.)
Meriterande (Förtjänstfull etc.)
Minskande (Avtagande etc.)
Misshandel (Aga etc.)
Misslyckande (Bottennapp etc.)
Missvisande (Vilseledande etc.)
Molande (Dov etc.)
Motbjudande (Avskyvärd etc.)
Motstridande (Motstridig etc.)
Motsvarande (Korresponderande etc.)
Motsägande (Motstridande etc.)
Mögelluktande (Unken etc.)
Nedbrytande (Destruktiv etc.)
Nuvarande (Aktuell etc.)
Nynnande (Gnola etc.)
Nyttjande (Använda etc.)
Nytänkande (Innovation etc.)
Närliggande (Angränsande etc.)
Nästföljande (Följande etc.)
Nästkommande (Påföljande etc.)
Offentliggörande (Tillkännagivande etc.)
Oförhappandes (Oväntat etc.)
Ogillande (Aversion etc.)
Oklanderlig (Felfri etc.)
Olycksbådande (Illavarslande etc.)
Omfattande (Extensiv etc.)
Omgivande (Kringliggande etc.)
Omhändertagande (Underhåll etc.)
Omväxlande (Alternerande etc.)
Opassande (Olämplig etc.)
Ordnande (Arrangera etc.)
Oroande (Bekymmersam etc.)
Oroväckande (Alarmerande etc.)
Otillfredsställande (Bristande etc.)
Ovetande (Fåkunnig etc.)
Pandemi (Farsot etc.)
Passande (Adekvat etc.)
Plågoande (Djävul etc.)
Pressande (Ansträngande etc.)
Prunkande (Blomstrande etc.)
Prövande (Testande etc.)
Pådrivande (Driftig etc.)
Påfallande (Anmärkningsvärt etc.)
Påfrestande (Ansträngande etc.)
Påföljande (Efterföljande etc.)
Påpekande (Anmärkning etc.)
Påträngande (Angelägen etc.)
Rafflande (Spännande etc.)
Rasande (Arg etc.)
Repeterande (Upprepa etc.)
Resande (Passagerare etc.)
Resterande (Innestående etc.)
Ringlande (Slingrande etc.)
Rinnande (Flöde etc.)
Roande (Rolig etc.)
Rogivande (Lugnande etc.)
Rytande (Vrål etc.)
Rådande (Aktuell etc.)
Rörande (Gällande etc.)
Röstande (Väljare etc.)
Rövslickande (Fjäskande etc.)
Sakförhållande (Faktum etc.)
Segflytande (Trögflytande etc.)
Segrande (Vinnande etc.)
Sinande (Brist etc.)
Sjunkande (Nedåtgående etc.)
Självbestämmande (Frihet etc.)
Självmedlidande (Självömkan etc.)
Självstyrande (Autonom etc.)
Självälskande (Självupptagen etc.)
Skakande (Darrande etc.)
Skaldande (Diktning etc.)
Skapande (Kreativ etc.)
Skiftande (Föränderlig etc.)
Skimrande (Glansig etc.)
Skinande (Blank etc.)
Skjutande (Skottlossning etc.)
Skrattretande (Komisk etc.)
Skrikande (Gäll etc.)
Skräckinjagande (Hemsk etc.)
Skrämmande (Otäck etc.)
Skränande (Högljudd etc.)
Skälvande (Darrande etc.)
Skärande (Gäll etc.)
Slingrande (Krokig etc.)
Slocknande (Utslocknande etc.)
Slutförande (Avslutning etc.)
Sluttande (Lutande etc.)
Smickrande (Berömmande etc.)
Smygande (Tassa etc.)
Spanande (Sökande etc.)
Spatserande (Gående etc.)
Springande (Löpande etc.)
Sprudlande (Glad etc.)
Spännande (Dramatisk etc.)
Stadigvarande (Ständig etc.)
Stickande (Frän etc.)
Stigande (Tilltagande etc.)
Stingande (Vass etc.)
Stinkande (Illaluktande etc.)
Stirrande (Glo etc.)
Storleksförhållande (Proportion etc.)
Stridande (Kämpande etc.)
Strålande (Briljant etc.)
Studerande (Elev etc.)
Stundande (Förestående etc.)
Styrande (Härskande etc.)
Ställa Till Förfogande (Tillhandahålla etc.)
Ställföreträdande (Ombud etc.)
Ställningstagande (Hållning etc.)
Stönande (Stånka etc.)
Störande (Besvärande etc.)
Suckande (Stön etc.)
Svalkande (Frisk etc.)
Svarande (Respondent etc.)
Svepande (Yvig etc.)
Sviktande (Vacklande etc.)
Svindlande (Enorm etc.)
Svällande (Yppig etc.)
Svältande (Uthungrad etc.)
Svävande (Oklar etc.)
Sökande (Letande etc.)
Taktiskt Tillbakadragande (Reträtt etc.)
Tandem (Par etc.)
Testande (Prövande etc.)
Tidskrävande (Tidsödande etc.)
Tidsödande (Tidskrävande etc.)
Tigande (Tyst etc.)
Tilldragande (Attraktiv etc.)
Tillfredsställande (Nöjaktig etc.)
Tillfredställande (Lagom etc.)
Tillfrisknande (återhämtning etc.)
Tillkommande (Blivande etc.)
Tillkännagivande (Deklaration etc.)
Tilltagande (Stegra etc.)
Tilltalande (Attraktiv etc.)
Tjusande (Fängslande etc.)
Tjutande (Ylande etc.)
Triumferande (Jublande etc.)
Tryckande (Pressande etc.)
Trögflytande (Seg etc.)
Trånande (Längtan etc.)
Tvekande (Obeslutsam etc.)
Tvingande (Obligatorisk etc.)
Tvivlande (Klentrogen etc.)
Tålamodsprövande (Besvärlig etc.)
Tänkande (Begrundande etc.)
Tävlande (Konkurrerande etc.)
Undanglidande (Undvikande etc.)
Underhållande (Festlig etc.)
Underliggande (Bakomliggande etc.)
Undrande (Frågande etc.)
Undvikande (Kringgående etc.)
Uppbyggande (Konstruktiv etc.)
Uppdagande (Blottläggande etc.)
Uppfriskande (Svalkande etc.)
Uppförande (Beteende etc.)
Upphetsande (Eggande etc.)
Upphörande (Slut etc.)
Upprepande (Upprepning etc.)
Upprivande (Upprörande etc.)
Upprörande (Upprivande etc.)
Uppseendeväckande (Häpnadsväckande etc.)
Uppträdande (Beteende etc.)
Uppåtsträvande (Ambitiös etc.)
Urskuldande (Ursäktande etc.)
Ursäktande (Urskuldande etc.)
Uteslutande (Enkom etc.)
Utförande (Genomförande etc.)
Utlåtande (Omdöme etc.)
Utmanande (Eggande etc.)
Utnyttjande (Exploatering etc.)
Utråkande (Tråkig etc.)
Utslagsgivande (Avgörande etc.)
Utslocknande (Slocknande etc.)
Utstickande (Annorlunda etc.)
Utsättande (Exponering etc.)
Uttalande (Utsago etc.)
Uttömmande (Fullständigt etc.)
Utvecklande (Evolution etc.)
Utövande (Bruk etc.)
Vacklande (Instabil etc.)
Vandel (Livsföring etc.)
Vandrande (Gående etc.)
Vanebildande (Beroendeframkallande etc.)
Vanhedrande (Skymflig etc.)
Vanligt Förekommande (Kutym etc.)
Varande (Existens etc.)
Varierande (Omväxlande etc.)
Vedlevande Insekter (Vedinsekter etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)
Verkställande Chef (Direktör etc.)
Vetande (Kunnande etc.)
Vilseledande (Missvisande etc.)
Vinglande (Vacklande etc.)
Vinnande (Segrande etc.)
Vinstgivande (Lönsam etc.)
Vittomfattande (Omfångsrik etc.)
Vägfarande (Resenär etc.)
Välbefinnande (Hälsa etc.)
Välgörande (Nyttig etc.)
Välljudande (Klangfull etc.)
Välmenande (Snäll etc.)
Välsmakande (God etc.)
Världsomfattande (Global etc.)
Världsomspännande (Global etc.)
Växande (Kumulativ etc.)
Växlande (Föränderlig etc.)
Ylande (Tjutande etc.)
Yrkande (Begäran etc.)
Yrkesutövande (Professionell etc.)
Yttrande (Kommentar etc.)
äcklande (Motbjudande etc.)
ägande (Innehav etc.)
ökande (Stigande etc.)
åliggande (Plikt etc.)
älskande (Kärleksfull etc.)
öppnande (Inledande etc.)
öronbedövande (Högljudd etc.)
åsidosättande (Försumma etc.)
åskådliggörande (Visualisering etc.)
åtagande (Förpliktelse etc.)
återkommande (Periodisk etc.)
återställande (återgång etc.)
återtagande (återerövring etc.)
åtgörande (Handling etc.)
åtsittande (Snäv etc.)
åtsmitande (Snäv etc.)
överensstämmande (Likvärdig etc.)
överflödande (Riklig etc.)
övergripande (Allmän etc.)
överhängande (Snar etc.)
överraskande (Förvånande etc.)
överskjutande (Resterande etc.)
övertygande (Bevisande etc.)
övervägande (Beaktande etc.)
överväldigande (Enorm etc.)

<< Föregående synonym - Andas In Nästa synonym - Andel >>