Synonymordbok

Antagligen

Synonymer till Antagligen

  1. Förmodligen - matchar till 94 procent
  2. Troligen - matchar till 92 procent
  3. Troligtvis - matchar till 90 procent
  4. Väl - matchar till 80 procent
  5. Kanske - matchar till 72 procent
  6. Sannolikt - matchar till 66 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Anta (Antaga etc.)
Antaga (Anta etc.)
Antagande (Förmoda etc.)
Antagonism (Motstånd etc.)
Antagonist (Motståndare etc.)
Antar (Förmoda etc.)
Antasta (Ofreda etc.)

<< Föregående synonym - Antagande Nästa synonym - Antagonism >>