Synonymordbok

Apparat

Synonymer till Apparat

  1. Manick - matchar till 100 procent
  2. Mojäng - matchar till 86 procent
  3. Maskin - matchar till 80 procent
  4. Grunka - matchar till 68 procent
  5. Apparatur - matchar till 60 procent
  6. Maskineri - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Apparatur (Anordning etc.)
Radioapparat (Radio etc.)
Rakapparat (Rakmaskin etc.)
Televisionsapparat (TV etc.)
Televisionsapparatur (TV etc.)
Tv-apparat (TV etc.)

<< Föregående synonym - Apotek Nästa synonym - Apparatur >>