Synonymordbok

Artificiell

Synonymer till Artificiell

  1. Konstgjord - matchar till 92 procent
  2. Onaturlig - matchar till 68 procent
  3. Tillgjord - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Artig (Chevaleresk etc.)
Artikel (Sak etc.)
Artikulera (Uttala etc.)
Artikulerad (Uttalad etc.)
Artist (Stjärna etc.)

<< Föregående synonym - Art Nästa synonym - Artig >>