Synonymordbok

Avsevärd

Synonymer till Avsevärd

  1. Väsentlig - matchar till 82 procent
  2. Markant - matchar till 80 procent
  3. Betydlig - matchar till 74 procent
  4. Betydande - matchar till 72 procent
  5. Oerhörd - matchar till 60 procent
  6. åtskillig - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Avse (Mena etc.)
Avsedd (Menad etc.)
Avsedda För (Vikta etc.)
Avseende (Beträffande etc.)
Avser (Menar etc.)

<< Föregående synonym - Avser Nästa synonym - Avsikt >>