Synonymordbok

Avskaffa

Synonymer till Avskaffa

  1. Slopa - matchar till 86 procent
  2. Upphäva - matchar till 68 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Avsked (Uppsägning etc.)
Avskeda (Ge Sparken etc.)
Avskild (Separerad etc.)
Avskilja (Avdela etc.)
Avskiljare (Separatör etc.)
Avskrift (Kopia etc.)
Avskrivning (Kopiering etc.)
Avskräde (Skräp etc.)
Avsky (Hat etc.)
Avskyvärd (Fruktansvärd etc.)

<< Föregående synonym - Avsiktligt Nästa synonym - Avsked >>