Synonymordbok

Avvikelse

Synonymer till Avvikelse

  1. Diskrepans - matchar till 86 procent
  2. Deviation - matchar till 84 procent
  3. Skillnad - matchar till 84 procent
  4. Abnormitet - matchar till 70 procent
  5. Felaktighet - matchar till 66 procent
  6. Anomali - matchar till 62 procent
  7. Differens - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Avvika (Dra etc.)
Avvikande (Annorlunda etc.)
Avvisa (Avböja etc.)
Avvisande (Avfärdande etc.)
Avvisning (Refusering etc.)

<< Föregående synonym - Avvikande Nästa synonym - Avvisa >>