Synonymordbok

Avvisa

Synonymer till Avvisa

  1. Nobba - matchar till 94 procent
  2. Rata - matchar till 92 procent
  3. Avfärda - matchar till 86 procent
  4. Frånstöta - matchar till 80 procent
  5. Förkasta - matchar till 80 procent
  6. Neka - matchar till 76 procent
  7. Tillbakavisa - matchar till 62 procent
  8. Avböja - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på A - Sök:  

Liknande ord

Avvika (Dra etc.)
Avvikande (Annorlunda etc.)
Avvikelse (Abnormitet etc.)
Avvisande (Avfärdande etc.)
Avvisning (Refusering etc.)

<< Föregående synonym - Avvikelse Nästa synonym - Avvisande >>