Synonymordbok

Begränsning

Synonymer till Begränsning

  1. Restriktion - matchar till 88 procent
  2. Förbehåll - matchar till 70 procent
  3. Inskränkning - matchar till 66 procent
  4. Limit - matchar till 64 procent
  5. Bundenhet - matchar till 62 procent
  6. Tak - matchar till 62 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p B - Sk:  

Liknande ord

Begrava (Dölja etc.)
Begravningsplats (Kyrkogård etc.)
Begreppstolkning (Definition etc.)
Begripa (Fatta etc.)
Begriplig (Fattbar etc.)
Begrunda (Fundera etc.)
Begrundan (Eftertanke etc.)
Begrundande (Funderande etc.)
Begränsa (Avgränsa etc.)
Begränsa Innebörden (Precisera etc.)
Begränsad (Snäv etc.)

<< Fregende synonym - Begränsad Nsta synonym - Begynna >>