Synonymordbok

Begränsa

Synonymer till Begränsa

  1. Hämma - matchar till 84 procent
  2. Limit - matchar till 72 procent
  3. Stävja - matchar till 70 procent
  4. Avgränsa - matchar till 66 procent
  5. Inskränka - matchar till 64 procent
  6. Reducera - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Begrava (Dölja etc.)
Begravningsplats (Kyrkogård etc.)
Begreppstolkning (Definition etc.)
Begripa (Fatta etc.)
Begriplig (Fattbar etc.)
Begrunda (Fundera etc.)
Begrundan (Eftertanke etc.)
Begrundande (Funderande etc.)
Begränsa Innebörden (Precisera etc.)
Begränsad (Snäv etc.)
Begränsning (Bundenhet etc.)
Obegränsad (Oinskränkt etc.)

<< Föregående synonym - Begrundande Nästa synonym - Begränsa Innebörden >>