Synonymordbok

Bestämma

Synonymer till Bestämma

 1. Avtala - matchar till 82 procent
 2. Fastslå - matchar till 82 procent
 3. Avgöra - matchar till 74 procent
 4. Besluta - matchar till 74 procent
 5. Kommendera - matchar till 70 procent
 6. Styra - matchar till 68 procent
 7. Regera - matchar till 66 procent
 8. Definiera - matchar till 64 procent
 9. Fastställa - matchar till 64 procent
 10. Ge Order - matchar till 62 procent
 11. Spika - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Best (Monster etc.)
Bestialisk (Grym etc.)
Bestick (Kniv Gaffel etc.)
Bestiga (Klättra etc.)
Bestjäla (Plundra etc.)
Bestraffa (Straffa etc.)
Bestraffning (Påföljd etc.)
Bestrida (Bekämpa etc.)
Bestyr (Syssla etc.)
Bestyra (Ordna etc.)
Bestyrka (Intyga etc.)
Bestå (Förbli etc.)
Bestå Av (Utgöra etc.)
Bestående (Hållbar etc.)
Beställa (Boka etc.)
Beställare (Kund etc.)
Beställning (Bokning etc.)
Bestämd (Avgjord etc.)
Bestämma över (Disponera etc.)
Bestämmande (Avgörande etc.)
Bestämmanderätt (Befogenhet etc.)
Bestämmelse (Föreskrift etc.)
Bestämning (Fastställande etc.)
Bestämt (Absolut etc.)
Bestånd (Mängd etc.)
Beständig (Evig etc.)
Beståndsdel (Bit etc.)
Medbestämmande (Demokrati etc.)
Självbestämmande (Frihet etc.)

<< Föregående synonym - Bestämd Nästa synonym - Bestämma över >>