Synonymordbok

Beteckna

Synonymer till Beteckna

  1. Rubricera - matchar till 72 procent
  2. Benämna - matchar till 60 procent
  3. Känneteckna - matchar till 60 procent
  4. Symbolisera - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p B - Sk:  

Liknande ord

Bete (Agn etc.)
Beteckning (Benämning etc.)
Beteende (Uppförande etc.)

<< Fregende synonym - Bete Nsta synonym - Beteckning >>