Synonymordbok

Betydelsefull

Synonymer till Betydelsefull

  1. Betydande - matchar till 92 procent
  2. Viktig - matchar till 86 procent
  3. Signifikant - matchar till 82 procent
  4. Väsentlig - matchar till 82 procent
  5. Mäktig - matchar till 74 procent
  6. Signifikativ - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Betyda (Innebära etc.)
Betydande (Ansenlig etc.)
Betydelse (Innebörd etc.)
Betydelselös (Bagatellartad etc.)
Betydlig (Avsevärd etc.)
Betyg (Omdöme etc.)
Betyga (Bekräfta etc.)
Betygsätta (Bedöma etc.)
Betygsättning (Bedömning etc.)

<< Föregående synonym - Betydelse Nästa synonym - Betydelselös >>