Synonymordbok

Betydlig

Synonymer till Betydlig

  1. Väsentlig - matchar till 80 procent
  2. Avsevärd - matchar till 74 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Betyda (Innebära etc.)
Betydande (Ansenlig etc.)
Betydelse (Innebörd etc.)
Betydelsefull (Betydande etc.)
Betydelselös (Bagatellartad etc.)
Betyg (Omdöme etc.)
Betyga (Bekräfta etc.)
Betygsätta (Bedöma etc.)
Betygsättning (Bedömning etc.)
Obetydlig (Bagatellartad etc.)
Obetydligt (I Ringa Mån etc.)

<< Föregående synonym - Betydelselös Nästa synonym - Betyg >>