Synonymordbok

Betygsätta

Synonymer till Betygsätta

  1. Värdera - matchar till 92 procent
  2. Bedöma - matchar till 80 procent
  3. Gradera - matchar till 74 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Betyda (Innebära etc.)
Betydande (Ansenlig etc.)
Betydelse (Innebörd etc.)
Betydelsefull (Betydande etc.)
Betydelselös (Bagatellartad etc.)
Betydlig (Avsevärd etc.)
Betyg (Omdöme etc.)
Betyga (Bekräfta etc.)
Betygsättning (Bedömning etc.)

<< Föregående synonym - Betyga Nästa synonym - Betygsättning >>