Synonymordbok

Bibehållande

Synonymer till Bibehållande

  1. Bevarande - matchar till 88 procent
  2. Konservativ - matchar till 64 procent
  3. Konservering - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Bibehålla (Bevara etc.)

<< Föregående synonym - Bibehålla Nästa synonym - Bibostad >>