Synonymordbok

Bota

Synonymer till Bota

  1. Kurera - matchar till 100 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Botande (Kurativ etc.)
Sabotage (Förstöra etc.)

<< Föregående synonym - Bot Nästa synonym - Botande >>