Synonymordbok

Brista

Synonymer till Brista

  1. Gå Sönder - matchar till 88 procent
  2. Rämna - matchar till 88 procent
  3. Spricka - matchar till 70 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Bris (Lätt Vind etc.)
Brisera (Detonera etc.)
Brist (Avsaknad etc.)
Bristande (Bristfällig etc.)
Bristfällig (Bristande etc.)
Bristning (Ruptur etc.)
Utbrista (Utropa etc.)

<< Föregående synonym - Brist Nästa synonym - Bristande >>