Synonymordbok

Bristande

Synonymer till Bristande

  1. Otillfredsställande - matchar till 78 procent
  2. Otillräcklig - matchar till 74 procent
  3. Undermålig - matchar till 74 procent
  4. Ofullständig - matchar till 64 procent
  5. Bristfällig - matchar till 62 procent
  6. Inadekvat - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på B - Sök:  

Liknande ord

Bris (Lätt Vind etc.)
Brisera (Detonera etc.)
Brist (Avsaknad etc.)
Brista (Gå Sönder etc.)
Bristfällig (Bristande etc.)
Bristning (Ruptur etc.)

<< Föregående synonym - Brista Nästa synonym - Bristfällig >>