Synonymordbok

Bristfällig

Synonymer till Bristfällig

  1. Otillräcklig - matchar till 86 procent
  2. Dålig - matchar till 82 procent
  3. Undermålig - matchar till 80 procent
  4. Otillfredsställande - matchar till 66 procent
  5. Bristande - matchar till 62 procent
  6. Ofullständig - matchar till 62 procent
  7. Defekt - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p B - Sk:  

Liknande ord

Bris (Lätt Vind etc.)
Brisera (Detonera etc.)
Brist (Avsaknad etc.)
Brista (Gå Sönder etc.)
Bristande (Bristfällig etc.)
Bristning (Ruptur etc.)

<< Fregende synonym - Bristande Nsta synonym - Bristning >>