Synonymordbok

Definiera

Synonymer till Definiera

  1. Förklara - matchar till 80 procent
  2. Precisera - matchar till 72 procent
  3. Bestämma - matchar till 64 procent
  4. Inringa - matchar till 62 procent
  5. Avgränsa - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på D - Sök:  

Liknande ord

Definition (Begreppstolkning etc.)
Definitiv (Absolut etc.)
Definitivt (Absolut etc.)
Odefinierad (Obestämd etc.)

<< Föregående synonym - Defekt Nästa synonym - Definition >>