Synonymordbok

Definitiv

Synonymer till Definitiv

  1. Slutgiltig - matchar till 88 procent
  2. Absolut - matchar till 80 procent
  3. Slutlig - matchar till 80 procent
  4. Bestämd - matchar till 72 procent
  5. Exakt - matchar till 60 procent
  6. Fastställd - matchar till 60 procent
  7. Otvetydig - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på D - Sök:  

Liknande ord

Definiera (Avgränsa etc.)
Definition (Begreppstolkning etc.)
Definitivt (Absolut etc.)

<< Föregående synonym - Definition Nästa synonym - Definitivt >>