Synonymordbok

Definitivt

Synonymer till Definitivt

  1. Slutgiltigt - matchar till 86 procent
  2. Absolut - matchar till 80 procent
  3. Bestämt - matchar till 70 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på D - Sök:  

Liknande ord

Definiera (Avgränsa etc.)
Definition (Begreppstolkning etc.)
Definitiv (Absolut etc.)

<< Föregående synonym - Definitiv Nästa synonym - Deformera >>