Synonymordbok

Deklarera

Synonymer till Deklarera

  1. Redovisa - matchar till 100 procent
  2. Förkunna - matchar till 92 procent
  3. Tillkännage - matchar till 80 procent
  4. Uppge - matchar till 80 procent
  5. Redogöra - matchar till 74 procent
  6. Fastslå - matchar till 64 procent
  7. Kungöra - matchar till 64 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p D - Sk:  

Liknande ord

Deklamera (Recitera etc.)
Deklaration (Redogörelse etc.)

<< Fregende synonym - Deklaration Nsta synonym - Dekoration >>