Synonymordbok

Disposition

Synonymer till Disposition

  1. Uppställning - matchar till 80 procent
  2. Benägenhet - matchar till 66 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p D - Sk:  

Liknande ord

Display (Skärm etc.)
Disponera (Bestämma över etc.)
Disputation (Avhandling etc.)
Disputera (Ifrågasätta etc.)
Dispyt (Gräl etc.)

<< Fregende synonym - Disponera Nsta synonym - Disputation >>