Synonymordbok

Distorsion

Synonymer till Distorsion

  1. Förvanskning - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på D - Sök:  

Liknande ord

Distans (Avstånd etc.)
Distinkt (Skarp etc.)
Distinktion (Skillnad etc.)
Distrahera (Avleda etc.)
Distribuera (Sprida etc.)
Distribution (Spridning etc.)
Distrikt (Område etc.)
Disträ (Frånvarande etc.)

<< Föregående synonym - Distinktion Nästa synonym - Distrahera >>