Synonymordbok

Distrikt

Synonymer till Distrikt

  1. Region - matchar till 90 procent
  2. Område - matchar till 80 procent
  3. Territorium - matchar till 64 procent
  4. Trakt - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på D - Sök:  

Liknande ord

Distans (Avstånd etc.)
Distinkt (Skarp etc.)
Distinktion (Skillnad etc.)
Distorsion (Förvanskning etc.)
Distrahera (Avleda etc.)
Distribuera (Sprida etc.)
Distribution (Spridning etc.)
Disträ (Frånvarande etc.)

<< Föregående synonym - Distribution Nästa synonym - Disträ >>